Contenido principal

Alta en traballo autónomo < Volver

A través deste servizo pode solicitar a alta no Réxime Especial de traballadores por conta propia ou autónomos dentro do sistema da Seguridade Social.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Todos os españois que residan en España, e os estranxeiros que residan ou se encontren legalmente en España, sempre que, reúnan os requisitos establecidos.

Que permite realizar

A solicitude de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos.

Hai que ter en conta

Será imprescindible que o traballador teña asignado Número de Seguridade Social válido.Información complementaria Pasarela Dixital Única Europea

Acceso á plataforma de valoración

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}