Contenido principal

Sol·licitud de la Targeta Sanitària Europea (TSE) < Tornar

Aquest servei permet fer la sol·licitud o la renovació de la Targeta Sanitària Europea (TSE). També podreu consultar si esteu en possessió d’una TSE en vigor.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A titulars del dret a l'assistència sanitària i beneficiaris a càrrec seu que compleixin els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Què permet fer

Podreu sol·licitar o renovar la Targeta Sanitària Europea (TSE) per al titular del dret a l’assistència sanitària i per als seus beneficiaris.

A més, podreu consultar si esteu en possessió d’una TSE en vigor.

Què es necessita per fer-ho

Si hi accediu amb identificació, se us dirigirà a La teva Seguretat Social i a l’apartat “Assistència sanitària” haureu de prémer “Demana targeta sanitària europea” i podreu indicar el domicili on voleu rebre la targeta.

Si hi accediu sense identificació, heu d’emplenar la informació que us sol·licita el formulari i tenir actualitzat el domicili que figura a la base de dades de la Seguretat Social, ja que ha de coincidir amb el que introduïu.

Si hi accediu per SMS, a fi de verificar la vostra identitat, el sistema us enviarà un codi, a través de SMS, al número de telèfon que, prèviament, és donat d’alta en la Seguretat Social.

Cal tenir en compte

Estats on és vàlida la TSE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

La TSE no és vàlida quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en aquest cas cal que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l’Institut Social de la Marina (ISM) emetin el formulari corresponent, previ informe favorable del Servei de Salut.

En alguns casos haureu d'assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual us desplaceu. Aquests imports no són reintegrables.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar l’adreça d’Internet:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es

La TSE és vàlida des de la data de recepció fins a la data de caducitat indicada. La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continuï complint els requisits que van donar lloc a la seva obtenció. Si passa altrament, les despeses que s’originin poden ser reclamades en concepte de prestacions indegudes, d’acord amb el que preveu l’article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Nota informativa per imprimir

Pròxims passos

La TSE s’enviarà en un termini no superior a 5 dies:

  • Al domicili indicat, si hi heu accedit amb identificació.
  • Al domicili que figuri a les bases de dades de la Seguretat Social, si no us heu identificat.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Complementary Content
${loading}