Contenido principal

Assistència sanitària. Consulta del dret i Alta de beneficiaris < Tornar

Aquest servei permet consultar, en nom seu, com a representant o apoderat, el dret a l’assistència sanitària. També permet sol·licitar la inclusió de beneficiaris/as. Qualsevol dels accessos disponibles us dirigirà al portal La teva Seguretat Social per autenticar-vos.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones que vulguin comprovar si tenen reconegut el dret a l'assistència sanitària pública i als qui sent titulars del dret, necessitin incloure com a beneficiaris seus a una altra persona que no té reconegut el dret a l'assistència sanitària

Què permet fer

 • Comprovar si té reconegut el dret a l’assistència sanitària i obtenir el document que acredita el dret.
 • Donar d’alta beneficiaris:
  • Si el beneficiari és un fill menor de tres mesos, es reconeixerà automàticament el dret a l’assistència sanitària i podreu baixar l’acreditació del dret.
  • Si el beneficiari no és un fill menor de tres mesos, es farà una sol·licitud per registre electrònic perquè se’n tramiti la inclusió i es podrà baixar el justificant de la sol·licitud.

Què es necessita per fer-ho

 • En accedir a TUSS:
  • Si accediu com a interessat amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que haureu d’introduir per poder accedir.
  • Si accedeix com a representant, haurà d’introduir el codi enviat mitjançant SMS al número de mòbil del representat.
  • Si accedeix com a apoderat, haurà d’estar inscrit en el Registre Electrònic d’Apoderaments.

Una vegada identificat a La Teva Seguretat Social, a l’apartat “Assistència sanitària”, polsar en “Afegir nou beneficiari” si volem sol·licitar el dret d’un beneficiari o “descarregar certificat” si una vegada consultat el dret volem obtenir el document que acredita el dret a l’assistència sanitària.

Cal tenir en compte

En donar d’alta un beneficiari:

 • Si es tracta d’un fill menor de tres mesos, el reconeixement del dret és automàtic i immediat. Finalitzat el procés es podrà obtenir l’acreditació del dret del beneficiari.
 • En cas contrari, s’emetrà una sol·licitud per registre electrònic perquè sigui tramitada a la Direcció Provincial de la província on el sol·licitant tingui el domicili registrat en afiliació. Finalitzat el procés, s’emetrà un justificant de la sol·licitud efectuada.

Pròxims passos

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d’error o deficiència de la transmissió, s’haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per part de L’INSS, s’enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l’interessat.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}