Contenido principal

Prestació d'incapacitat permanent < Tornar

A través d'este servici pot sol·licitar electrònicament la pensió d'incapacitat permanent.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A tots els ciutadans.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar la documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi via SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

El total de la documentació que es vol annexar no pot superar els 10 Mb.

La sol·licitud ha sigut dissenyada inicialment per a la seua presentació en suport paper davant de la Direcció Provincial de l'INSS, per la qual cosa trobarà referències que no corresponen a la via telemàtica.

Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

La província de tràmit és aquella a la qual vosté vol dirigir la sol·licitud. Les observacions només s'han d'omplir quan no s'annexe un formulari de sol·licitud.

Cal assenyalar que la sessió de connexió està limitada temporalment i, per tant, si caduca mentres ompli la sol·licitud, l'haurà de tornar a iniciar i acabar les actuacions pendents.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit rebrà un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de la sol·licitud en format PDF i la firma del servidor que garantix que la transacció s'ha produït correctament.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per part de l'INSS s'enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l'interessat.

Consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servici Com va la meua prestació?

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

Complementary Content
${loading}