Contenido principal

Assistència sanitària. Sol·licitud de reconeixement del dret (com a titular) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar el reconeixement del dret com a titular a l’assistència sanitària.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones que necessiten sol·licitar, en nom propi, com a representant o apoderat, el reconeixement a l’assistència sanitària com a titulars i no siguin ja beneficiàries.

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic de reconeixement del dret a l'assistència sanitària com a titular.
  • També és possible, en el mateix model, sol·licitar el reconeixement del dret dels beneficiaris que no el tenen, indicant-los a l’apartat corresponent
  • Baixar i adjuntar el model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Disposar d'un programari que li permeti emplenar la sol·licitud i desar-la per poder annexar-la.
  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La sol·licitud es va dissenyar inicialment per ser presentada en suport paper a la Direcció Provincial de l’INSS, per la qual cosa trobareu referències que no corresponen a la via telemàtica.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

En el cas d’apoderats, hauran d’estar inscrit en el Registre Electrònic d’Apoderaments.

La província de tràmit és aquella a la qual voleu adreçar la sol·licitud. Les observacions només s'emplenaran quan no s'annexi un formulari de sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’INSS enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l’interessat.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}