Contenido principal

Alta en RETA < Tornar

A través d'aquest servei podeu sol·licitar l'alta en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms dins el sistema de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Tots els espanyols que resideixin a Espanya i els estrangers que resideixin o es trobin legalment a Espanya, sempre que reuneixin els requisits establerts.

Què permet fer

La sol·licitud d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Cal tenir en compte

Serà imprescindible que el treballador tingui assignat un Número de Seguretat Social vàlid.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}