Contenido principal

Declaració personal de fills a càrrec del sol·licitant de la prestació d'incapacitat temporal (REM) < Tornar

Este servici permet als treballadors del Règim Especial del Mar fer, en nom seu o per representació d’una altra persona, per Registre Electrònic, la declaració dels fills al seu càrrec, per al tràmit de la prestació per incapacitat temporal en pagament directe de l’Institut Social de la Marina.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A les persones treballadores del Règim Especial del Mar que estan tramitant la prestació d’incapacitat temporal i que tenen fills a càrrec, menors de 26 anys o més grans amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar el model de sol·licitud omplit.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La Direcció Provincial de l'Institut Social de la Marina corresponent li sol·licitarà els originals dels documents que calguen.

Per a actuar en nom d’un tercer haurà de tindre un apoderament inscrit en el Registre Electrònic d’Apoderaments que li permeta realitzar este tràmit. Si li falta un apoderament vigent en l’esmentat registre, haurà d’acreditar la representació annexant el model normalitzat de representació que pot descarregar-se per al seu ompliment en l’apartat “documentació adjunta”, o bé adjuntar qualsevol altre document vàlid en dret que en deixe constància fidedigna.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Resolució de la sol·licitud i notificació d'esta a l’interessat i, si escau, al seu representant.

SMS per a informar que la resolució s’ha produït.

Pot obtindre informació de l'evolució de la sol·licitud en la Direcció Provincial o Local de l'Institut Social de la Marina.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}