Contenido principal

Prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant (REM) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant en el Règim Especial de la Mar, per gaudir del període de descans laboral corresponent a la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, d'acord amb el que es preveu en el paràgraf quart de l'article 37.4 Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, duguen a terme amb la mateixa duració i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent, quan tots dos treballen, per a la cura del lactant des que complisca nou mesos fins als dotze mesos d'edat.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A les persones que vulguen sol·licitar, en nom propi o en representació d'una altra persona, la prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant prevista per a les persones treballadores del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servei, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La direcció provincial de l'Institut Social de la Marina corresponent li sol·licitarà els originals dels documents que calguen.

Per a actuar en nom d’un tercer haurà de tindre un apoderament inscrit en el Registre Electrònic d’Apoderaments que li permeta realitzar este tràmit. Si li falta un apoderament vigent en l’esmentat registre, haurà d’acreditar la representació annexant el model normalitzat de representació que pot descarregar-se per al seu ompliment en l’apartat “documentació adjunta”, o bé adjuntar qualsevol altre document vàlid en dret que en deixe constància fidedigna.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Resolució de la sol·licitud i notificació d'esta a l’interessat i, si escau, al seu representant.

Pot obtindre informació de l'evolució de la sol·licitud a la direcció provincial o local de l'Institut Social de la Marina.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}