Contenido principal

eSTADISS: estadístiques de pensions < Tornar

Amb aquest servei es poden consultar dades estadístiques sobre la nòmina de pensions contributives i de prestacions familiars de pagament periòdic, del Sistema de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A tots els  ciutadans.

Què permet fer

Consulta de dades estadístiques segons els paràmetres seleccionats pel ciutadà.
Exportació de les dades consultades en arxius Excel o de text.

Què es necessita per fer-ho

Únicament seleccionar els paràmetres amb què es vol fer la consulta de la informació estadística.

Cal tenir en compte

Per a l'elaboració d'informes personalitzats, l'usuari haurà de seleccionar les dades que vol, en tres passos consecutius:

 1. Elecció de l'àrea estadística d'entre les àrees existents. L'àrea triada determinarà les variables disponibles, així com els intercanvis d'informació i l'aplicació de filtres disponibles.
 2. Elecció de les variables de quantificació i classificació. En aquest segon pas, l'usuari determinarà:

  • Les variables de quantificació: se seleccionarà quina informació es vol consultar d'entre les variables que s'ofereixen. A aquest efecte, es podran seleccionar una o algunes de les variables disponibles. El programa deshabilitarà aquelles amb les quals no sigui possible intercanviar informació.
  • Files i columnes (variables de classificació): l'usuari triarà les variables per les quals es distribuirà la informació sol·licitada. Els valors de les variables seleccionades apareixeran a la capçalera de les files i columnes.
 3. Establiment de filtres a aplicar a la informació. En aquest tercer i últim pas, l'usuari podrà establir que la informació sol·licitada conforme als paràmetres anteriors quedi referida a un col·lectiu determinat.
  Un cop finalitzats aquests tres passos, i després de respondre a la pregunta que se li plantejarà (captcha establert per eliminar consultes massives), es mostrarà en pantalla la informació sota els paràmetres sol·licitats per l'usuari, que així mateix podrà exportar-la al seu ordinador personal mitjançant arxius Excel o CSV.

Pròxims passos

A través de la Bústia de Consultes pot sol·licitar qualsevol aclariment o observació que consideri necessari.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

 • Certificat
  digital
 • Usuari +
  Contrasenya
  Usuari +
  Contrasenya (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sense
  certificat
 • Via SMS
Complementary Content
${loading}