Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Prestació de risc durant lembaràs < Tornar

Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, la certificació mèdica de risc i la prestació de risc durant l’embaràs, quan la gestió correspon a l’INSS.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A treballadores embarassades i en situació d'alta que vullguen sol·licitar la certificació mèdica de risc  i/o la prestació per risc durant l'embaràs.

Què permet fer

  • Fer la sol·licitud per Registre Electrònic de la certificació mèdica de risc.
  • Fer la sol·licitud per Registre Electrònic de la prestació.
  • Baixar i adjuntar el formulari.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir el/s  model/s   de sol·licitud corresponent/s.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que li permeta omplir  i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit és  aquella on tinga la residència la treballadora.

L’apartat d’Observacions només s’ha d’emplenar quan no s’annexe un model de sol·licitud i indicar-hi totes les dades necessàries per a poder tramitar la prestació.

La sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentre ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i acabar les actuacions que tinga pendents.

Cal aportar la documentació que acredite que ja no esteu immers en cap causa d’incompatibilitat que fins al moment us impossibilités percebre la prestació.

Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'INSS enviarà al domicili de la interessada el certificat mèdic de risc i/o la resolució de la sol·licitud de la prestació.

Consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servici Com va la meua prestació?

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}