Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Prestación de risco durante o embarazo < Volver

Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, a certificación médica de risco e a prestación de risco durante o embarazo, cando a xestión corresponde ao INSS.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A traballadoras embarazadas e en situación de alta que queiran solicitar a certificación médica de risco  e/ou a prestación por risco durante o embarazo.

Que permite realizar

  • Realizar a solicitude por Rexistro Electrónico de certificación médica de risco.
  • Realizar a solicitude por Rexistro Electrónico da prestación.
  • Descargar e achegar o formulario.
  • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

  • Cubrir o/s  modelo/s   de solicitude correspondente/s.
  • Anexar copia dos documentos que se detallan nas súas instrucións.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que lle permita cubrir  e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A provincia de trámite é  aquela onde teña a súa residencia a traballadora.

O apartado de Observacións só se cubrirá cando non se anexe un modelo de solicitude, indicando todos os datos necesarios para poder tramitar a prestación.

A sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres enche a solicitude, deberá volver iniciala e terminar as actuacións que teña pendentes.

Débese achegar a documentación que acredite que xa non está inmerso en ningunha causa de incompatibilidade que ata o momento lle imposibilitase percibir a prestación.

Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

O tamaño total da documentación que hai que anexar non pode superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do INSS enviarase ao domicilio da interesada a certificación médica de risco ou a resolución da solicitude da prestación.

Consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada a través do servizo Como vai a miña prestación?

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}