Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Prestación por Nacemento e Coidado de Menor (REM) < Volver

Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, a prestación por Nacemento e Coidado de Menor, para gozar do período de descanso laboral correspondente por nacemento, adopción, garda con fins de adopción e acollemento permanente ou temporal superior a un ano.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A traballadores do Réxime Especial dos Traballadores do Mar que gocen os períodos de descanso por nacemento de fillo, adopción e acollemento, legalmente establecidos, que queiran solicitar as prestacións por Nacemento e Coidado de Menor.

Que permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro electrónico.
  • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar  documentación.

Que necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude.
  • Anexar copia dos documentos que se detallan nas súas instrucións.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

O tamaño total da documentación a anexar non deberá superar os 10 Mb.

É importante sinalar que a sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres cubre a solicitude, deberá volver iniciala e rematar as actuacións que teña pendentes.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

O Instituto Social da Mariña enviará ao interesado a resolución da solicitude

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}