Contenido principal

Dret d'opció en Assistència Sanitària < Tornar

Aquest servei permet optar al dret a l'assistència sanitària per diferent títol del ja reconegut, sempre que es trobe en alguna de les situacions detallades en la sol·licitud.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

  • A les persones que tenen reconegut el dret a l'assistència sanitària pel Sistema Públic de Salut com a titulars i volen optar a l'assistència sanitària com a beneficiaris d'un titular del Sistema de Seguretat Social o d'un titular d'un Règim Especial de Funcionaris (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) i que a més es trobe en alguna d'aquestes situacions: haver esgotat la prestació o el subsidi de desocupació; haver subscrit un conveni especial; estar en situació d'excedència; ser titular per residència a Espanya; i a més en el cas de voler optar a un dels Règims Especials de Funcionaris, percebre una pensió de viduïtat, orfandat, favor de familiars de la Seguretat, o pensió SOVI, o ser menor amb una discapacitat igual o superior al 33 % o trobar-se en situació de pròrroga.

  • A les persones que tenen reconegut el dret a l'assistència sanitària pel Sistema Públic de Salut com a beneficiaris d'un titular del Sistema de la Seguretat Social i volen optar a l'assistència sanitària com a beneficiaris d'un titular d'un Règim Especial de Funcionaris (MUFACE, MUGEJU, ISFAS).

  • A les persones que tenen reconegut el dret a l'assistència sanitària pel Sistema Públic de Salut com a pensionistes de viduïtat, orfandat o favor de familiars de la Seguretat Social o pensionista SOVI, o com a menor amb una discapacitat igual o major al 33 % i volen optar a l'assistència sanitària com a pensionistes de viduïtat, orfandat o favor de familiars d'un Règim Especial de Funcionaris (MUFACE, MUGEJU, ISFAS).

Què permet fer

  • Realitzar una sol·licitud per Registre Electrònic per optar en la manera d'accés al dret d'assistència sanitària.
  • Baixar i adjuntar el model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per poder annexar-la després.
  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.

Cal tindre en compte

Si hi accedeix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servei, se li enviarà un codi SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder signar la comunicació en el registre electrònic.

Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura juntament amb el model de sol·licitud a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

En el cas d’apoderats, hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Apoderaments.

La sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentre ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i acabar les actuacions que tinga pendents.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per part de l’INSS s’enviarà al correu electrònic de l’interessat l’acreditació del dret.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Opción de Asistencia Sanitaria (PDF, 3043 Kb) 26/10/2021
Model normalitzat de representació (PDF, 1637 Kb) 12/05/2021
Complementary Content
${loading}