Contenido principal

eSTADISS: estadístiques de pensions < Tornar

Amb aquest servei es poden consultar dades estadístiques sobre la nòmina de pensions contributives i de prestacions familiars de pagament diari del Sistema de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A tots els ciutadans.

Què permet fer

Consulta de dades estadístiques segons els paràmetres seleccionats pel ciutadà.
Exportació de les dades consultades en arxius Excel o de text.

Què es necessita per fer-ho

Únicament seleccionar els paràmetres amb què es vol fer la consulta de la informació estadística.

Cal tenir en compte

Per elaborar informes personalitzats, l'usuari haurà de seleccionar les dades que vol, en tres passos consecutius:

 1. Elecció de l'àrea estadística d'entre les àrees existents. L'àrea triada determinarà les variables disponibles, així com els intercanvis d'informació i l'aplicació de filtres disponibles.
 2. Elecció de les variables de quantificació i classificació. En aquest segon pas, l'usuari determinarà:

  • Les variables de quantificació: se seleccionarà quina informació es vol consultar d'entre les variables que s'ofereixen. A aquest efecte, es podran seleccionar una o algunes de les variables disponibles. El programa deshabilitarà aquelles amb les quals no sigui possible intercanviar informació.
  • Files i columnes (variables de classificació): l'usuari triarà les variables per les quals es distribuirà la informació sol·licitada. Els valors de les variables seleccionades apareixeran a la capçalera de les files i columnes.
 3. Establiment de filtres a aplicar a la informació. En aquest tercer i últim pas, l'usuari podrà establir que la informació sol·licitada conforme als paràmetres anteriors quedi referida a un col·lectiu determinat.
  Un cop acabats aquests tres passos, i després de respondre a la pregunta que se li plantejarà (CAPTCHA establert per eliminar consultes massives), es mostrarà en pantalla la informació d'acord amb els paràmetres sol·licitats per l'usuari, que així mateix la podrà exportar al seu ordinador personal mitjançant arxius Excel o CSV.

Pròxims passos

A través de la Bústia de Consultes podeu sol·licitar qualsevol aclariment o observació que considereu necessària.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

 • Certificat
  digital
 • Usuari +
  Contrasenya
  Usuari +
  Contrasenya (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sense
  certificat
 • Via SMS
Complementary Content
${loading}