Contenido principal

Certificat Provisional Substitutori (CPS) < Tornar

Aquest servei permet obtenir el Certificat Provisional Substitutori de la Targeta Sanitària Europea (TSE), per al titular del dret a assistència sanitària i els seus beneficiaris. Qualsevol dels accessos disponibles us dirigirà al portal La teva Seguretat Social per autenticar-vos.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A titulars del dret a l'assistència sanitària que compleixin els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Què permet fer

  • Obtenir el Certificat Provisional Substitutori (CPS), per al titular del dret a assistència sanitària i els seus beneficiaris.
  • Imprimir el certificat al vostre domicili.

Què es necessita per fer-ho

  • Entreu a sol·licitud de Targeta Sanitària Europea.
  • Premeu sobre: Baixeu el Certificat Provisional Substitutori.
  • Indiqueu el període de validesa del certificat (màxim 90 dies)
  • Disposar del programari necessari per baixar/imprimir el certificat (arxiu PDF)

Cal tenir en compte

Estats on és vàlid el CPS: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

El CPS és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori d'un dels Estats indicats, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'estada sigui per turisme, una activitat professional o per estudis.

El CPS no és vàlid quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en aquest cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeti el formulari corresponent, previ informe favorable del Servei de Salut. Tampoc no és vàlid si traslladeu la vostra residència al territori d'un altre Estat membre.

El CPS ofereix la mateixa cobertura que la TSE. En alguns casos haureu d'assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual us desplaceu. Aquests imports no són reintegrables.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar l’adreça d’Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

El CPS és vàlid durant el període que s'indica al document (s'emet per 90 dies com a màxim des de la seva data d'inici) i la seva utilització, durant el període de validesa, es troba condicionada al fet que el titular continuï reunint els requisits que van donar lloc a la seva obtenció. Si passa altrament, les despeses que s’originin poden ser reclamades en concepte de prestacions indegudes, d’acord amb l’article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Abans de desplaçar-vos a qualsevol dels països indicats abans, comproveu que el període de validesa del CPS comprèn la data de retorn prevista.

Pròxims passos

El certificat obtingut consisteix en un arxiu .pdf, del qual es poden obtenir còpies impreses i on figura el codi CEA (Codi Electrònic d'Autenticitat) amb què podeu comprovar-ne l'autenticitat anant al Servei de Verificació d'Integritat Documental.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}