Contenido principal

Certificat Provisional Substitutori (CPS). < Tornar

Este servici permet obtindre el Certificat Provisional Substitutori de la Targeta Sanitària Europea (TSE), per al titular del dret a assistència sanitària i els seus beneficiaris. Qualsevol dels accessos disponibles el dirigirà al portal La teua Seguretat Social per a autenticar-se.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A titulars del dret a l'assistència sanitària que complisquen els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Què permet fer

  • Obtindre el Certificat Provisional Substitutori (CPS), per al titular del dret a assistència sanitària i els seus beneficiaris.
  • Imprimir el certificat al seu domicili.

Què es necessita per a fer-ho

  • Entre a sol·licitud de Targeta Sanitària Europea.
  • Polse sobre: Baixar el Certificat Provisional Substitutori.
  • Indique el període de validesa del certificat (màxim 90 dies)
  • Disposar del programari necessari per a baixar/imprimir el certificat (arxiu PDF)

Cal tindre en compte

Estats on és vàlid el CPS: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

El CPS és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguen necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori d'un dels Estats indicats, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la duració de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'estada siga per turisme, una activitat professional o per estudis.

El CPS no és vàlid quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en eixe cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeta el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut. Tampoc no és vàlid si trasllada la seua residència al territori d'un altre Estat membre.

El CPS oferix la mateixa cobertura que la TSE. En alguns casos haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual es desplaça. Estos imports no són reintegrables.

Per ampliar esta informació pot consultar l’adreça d’Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

El CPS és vàlid durant el període que s'indica al document (s'emet per 90 dies com a màxim des de la seua data d'inici) i la seua utilització, durant el període de validesa, es troba condicionada al fet que el titular continue reunint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. Si passa altrament, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Abans de desplaçar-se a qualsevol dels països indicats abans, comprove que el període de validesa del CPS comprén la data de retorn prevista.

Pròxims passos

El certificat obtingut consistix en un arxiu .pdf, del qual es poden obtindre còpies impreses i on figura el codi CEA (Codi Electrònic d'Autenticitat) amb què pot comprovar-ne l'autenticitat anant al Servici de Verificació d'Integritat Documental.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}