Contenido principal

Solicitude Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) (Outros Accesos) < Volver

Este servizo permite realizar a solicitude ou a renovación da Tarxeta Sanitaria Europea (TSE). Tamén poderá consultar se está en posesión dunha TSE en vigor.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A titulares do dereito á asistencia sanitaria e beneficiarios ao seu cargo que cumpran os requisitos esixidos pola lexislación española e polos Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social.

Que permite realizar

Poderá solicitar ou renovar a Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) para o titular do dereito á asistencia sanitaria e para os seus beneficiarios.

Ademais, poderá consultar se está en posesión dunha TSE en vigor.

Que necesita para realizalo

Co fin de verificar a súa identidade, o sistema enviaralle un código, a través de SMS, ao número de teléfono que, previamente, está dado de alta na Seguridade Social. Se o seu número de teléfono non está rexistrado ou está desactualizado pode comunicalo no servizo de Cambio e Comunicación de teléfono e correo electrónico.

Hai que ter en conta

Estados nos que ten validez a TSE: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, República Checa, Romanía, Suecia, Reino Unido e Suíza.

A TSE non é válida cando o desprazamento teña a finalidade de recibir tratamento médico, en cuxo caso é necesario que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou o Instituto Social da Mariña (ISM) emita o formulario correspondente, previo informe favorable do Servizo de Saúde.

Máis información en “Tratamento médico programado

Nalgúns casos, deberá asumir unha cantidade fixa ou unha porcentaxe dos gastos derivados da asistencia sanitaria, en igualdade de condicións cos asegurados do Estado ao que se despraza. Estes importes non son reintegrables.

Para ampliar información poderá consultar o enderezo de Internet:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es

A TSE é válida dende a data da súa recepción ata a data de caducidade indicada nesta. A utilización da TSE durante o seu período de validez encóntrase condicionada a que o seu titular continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co previsto no artigo 76 do Regulamento (CE) 883/04.

Nota informativa para imprimir

Próximos pasos

A TSE enviarase, nun prazo non superior a 5 días ao domicilio que indicou.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}