Contenido principal

Sol·licitud de la Targeta Sanitària Europea (TSE) (Altres Accessos) < Tornar

Este servei permet fer la sol·licitud o la renovació de la Targeta Sanitària Europea (TSE). També pot consultar si està en possessió d’una TSE en vigor.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A titulars del dret a l'assistència sanitària i beneficiaris a càrrec seu que complisquen els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Què permet fer

Podrà sol·licitar o renovar la Targeta Sanitària Europea (TSE) per al titular del dret a l’assistència sanitària i per als seus beneficiaris.

A més, podrà consultar si està en possessió d’una TSE en vigor.

Què es necessita per a fer-ho

A fi de verificar la seua identitat, el sistema li enviarà un codi, a través de SMS, al número de telèfon que, prèviament, està donat d’alta en la Seguretat Social. Si el seu número de telèfon no està registrat o està desactualitzat, ho pot comunicar a través del servici de Canvi i Comunicació de telèfon i correu electrònic.

Cal tindre en compte

Estats en què té validesa la TSE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.

La TSE no és vàlida quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en eixe cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeta el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut.

Més informació en “Tractament mèdic programat

En alguns casos haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual es desplaça. Estos imports no són reintegrables.

Per ampliar esta informació pot consultar l’adreça d’Internet:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es

La TSE és vàlida des de la data de recepció fins a la data de caducitat indicada. La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continue complint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. En qualsevol altre cas, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Nota informativa per a imprimir

Pròxims passos

La TSE s'enviarà, en un termini no superior a 5 dies al domicili que s’ha indicat.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}