Contenido principal

Declaració personal de fills a càrrec del sol·licitant de la prestació d'incapacitat temporal < Tornar

Aquest servei permet als treballadors fer la declaració dels fills a càrrec seu, per al tràmit de la prestació per incapacitat temporal en pagament directe de l'INSS.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als treballadors que estiguin tramitant la prestació  d'incapacitat temporal i que tenen fills al seu càrrec,  menors de 26 anys o majors amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Què permet fer

  • Fer una declaració per Registre Electrònic.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de declaració.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen a les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeti annexar la documentació exigida.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

Mitjançant aquest formulari, el treballador  podrà fer la declaració dels fills a càrrec seu, necessària per calcular la prestació i aplicar els límits, d'acord amb el que estableix l'article 211.3 de la Llei General de la Seguretat Social.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 5 Mb.

Pròxims passos

Una vegada efectuat el tràmit rebreu un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de la sol·licitud en format PDF i la signatura del servidor que garanteix que la transacció s'ha produït correctament.
Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l'interessat.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}