Contenido principal

Pensió de jubilació. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals < Tornar

Este servici permet sol·licitar electrònicament una pensió de jubilació a l'empara dels Reglaments Comunitaris o d'un Conveni Bilateral.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A persones que vullguen sol·licitar pensió de jubilació de Reglaments Comunitaris o d'un Conveni Bilateral de Seguretat Social.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi via SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 5 Mb.

La sol·licitud ha sigut inicialment dissenyada per a la seua presentació en suport paper davant de la Direcció Provincial de l'INSS, per la qual cosa trobarà referències que no corresponen a la via telemàtica.

Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

La província de tràmit és aquella a la qual vol dirigir la sol·licitud. Les observacions només s'han d'omplir quan no s'annexe un formulari de sol·licitud.

És important assenyalar que la sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentres ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i finalitzar les actuacions que tinga pendents.

Pròxims passos

Una vegada efectuat el tràmit rebrà un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de la sol·licitud en format PDF i la firma del servidor que garantix que la transacció s'ha produït correctament.
Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social s'enviarà al domicili de l'interessat la resolució de la sol·licitud.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Jubilació (CB) (PDF, 3631 Kb) 11/03/2019
Jubilació (UE) (PDF, 4324 Kb) 11/03/2019
Model normalitzat de representació (PDF, 1441 Kb) 03/08/2018
Complementary Content
${loading}