Contenido principal

Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Tresoreria General de la Seguretat Social) < Tornar

Cerrar

AVÍS IMPORTANT

Si disposeu de certificat electrònic o cl@ve, si us plau, utilitzeu-los per accedir a aquest servei. També podeu, excepcionalment i mentre es mantinguin les mesures de contenció del COVID19, presentar escrits, sol·licituds i comunicacions a través d’aquest servei sense identificar-vos electrònicament. Reviseu la descripció d’aquest servei a “Sobre aquest tràmit”. En aquest cas, el vostre escrit no es formalitzarà en el Registre Electrònic de la Seguretat Social i pot ser necessari que se us requereixi per acreditar la vostra identitat o verificar la documentació i les dades remeses.

L’Autoritzat RED ha de presentar les sol·licituds de les empreses, treballadors autònoms i ocupadors de llar que tingui assignats a través del Sistema RED, excepte les sol·licituds d’ajornaments de les cotitzacions a la Seguretat Social o la presentació de documentació relativa a les sol·licituds esmentades, que s’haurà de realitzar exclusivament  en el registre electrònic de la Seguretat Social a través del  servei d’Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social” o “Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de la Seguretat Social, respectivament. Fora d’aquests supòsits no es tramitaran les sol·licituds que presenti l’Autoritzat per un canal diferent del Sistema RED.


Aquest servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d’una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a la Tresoreria General de la Seguretat Social, la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als qui, en nom propi o en representació d’una altra persona, vulguin presentar per registre electrònic escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a la Tresoreria General de la Seguretat Social  la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Què permet fer

 • Annexar documentació adreçada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Què es necessita per fer-ho

 • Annexar la documentació que es vulgui enviar.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit indica la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a la qual voleu adreçar la documentació.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

Servei extraordinari per situació d’alarma sense certificat (Covid-19):

Si necessiteu fer una sol·licitud urgent i inajornable, empleneu tots els camps del formulari web:

 • Per a persones físiques: DNI/NIE, empreses: CIF o un altre, en cas de disposar d’un altre document d’identificació.
 • Nom i cognoms.
 • Assegureu-vos d’emplenar de manera correcta el número de telèfon i l’adreça electrònica perquè puguem contactar amb vós i gestionar qualsevol incidència que es produeixi amb la vostra sol·licitud o comunicació.
 • Entitat a la qual adreceu la comunicació: Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • La província de tràmit: indiqueu la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a la qual adreceu l'escrit o la sol·licitud.
 • Trieu l’assumpte a què fa referència la sol·licitud o comunicació.
 • Exposeu la sol·licitud o comunicació.
 • Annexeu la documentació acreditativa (màxim 10 Mb). Els formularis i models oficials són accessibles a través de l’enllaç següent. Si la documentació és annexada amb èxit, apareixerà un quadre per indicar que el procés s’ha completat al 100 %.
 • Important: Si formuleu una sol·licitud, no oblideu enviar una còpia del DNI o document identificatiu.
 • Empleneu la pregunta de seguretat i premeu continuar. Si el procés es completa amb èxit, apareixerà un avís a la part superior de la pantalla.

Recomanacions:

 • Si us plau, remeteu tota la documentació relativa a la sol·licitud  en una única tramesa per facilitar el tràmit de la sol·licitud.
 • Tingueu en compte que treballem per reduir l’impacte de les mesures de contenció del COVID–19 en la nostra gestió, no obstant això, la nostra capacitat de resposta es pot veure afectada. Per això cal la vostra col·laboració per facilitar la gestió d’aquest canal extraordinari.
 • Si us plau, no formuleu consultes sobre l’estat de la vostra sol·licitud per aquest canal. El nostre personal s’hi posarà en contacte si necessiteu fer alguna comprovació o sol·licitar documentació addicional.
 • Per a un funcionament adequat d’aquesta via extraordinària de presentació de sol·licituds i comunicacions  és indispensable la vostra col·laboració i l’ús responsable dels serveis públics. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Si esteu utilitzant el servei amb certificat digital o cl@ve, una vegada realitzat el tràmit rebreu un “justificant de recepció” en format PDF. Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

En el cas d’utilitzar el servei sense certificat, no es genera cap justificant de la sol·licitud o comunicació, i la sol·licitud no s’incorporarà al Registre electrònic. Aquesta comunicació arribarà a la Direcció Provincial que hàgiu seleccionat i la hi gestionaran segons la prioritat que s’estableixi. En aquest cas, pot ser necessari que ens hi posem en contacte per acreditar la vostra identitat, verificar les dades i documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Complementary Content
${loading}