Contenido principal

Informe de bases de cotització < Tornar

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Treballadors inclosos en el Règim General, Sistemes Especials i en els Règims Especials del Sistema de Seguretat Social.

Què permet fer

 

 • Visualitzar i consultar de forma immediata l'informe.
 • Baixar en format PDF.
 • Imprimir-lo.

 

Si hi accediu sense certificat digital, podreu emplenar un formulari de sol·licitud de manera que se us enviarà l'informe per correu postal.

Cal tenir en compte

El període per subministrar prendrà com a data d'inici gener de 1997, amb independència que es pugui sol·licitar de períodes anteriors, i en tot cas a partir de 06/1980.

Si observeu alguna incidència en les dades de l'informe, la podeu comunicar accedint al servei Rectificació d'informe de bases de cotització.

Si hi accediu sense certificat digital, totes les dades introduïdes al formulari han de coincidir amb les existents a la base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si no coincideixen, no s'enviarà l'informe.

Contingut de l'informe:

 • Dades identificatives: número de Seguretat Social i document identificatiu (NIF, passaport, NIE) del treballador.
 • Període de liquidació: mes i any de l'exercici al qual corresponen les bases.
 • Règim de la Seguretat Social al qual s'atribueixen les bases:
  • Treballadors inclosos en el Règim General i en els seus Sistemes Especials (Sistema Especial Agrari i sistema Especial d'Empleats de la Llar, entre d'altres), treballadors per compte d'altri del Règim Especial del Mar i dels inclosos en el Règim Especial de la Mineria del Carbó: s'identifica el codi compte de cotització (CCC) i la raó social de l'empresa o les empreses en què hàgiu prestat serveis en cadascun dels períodes de liquidació.
  • Treballadors inclosos en el Règim Especial per als treballadors per compte propi o autònoms, autònoms del Règim Especial del Mar, Representants de Comerç i subscriptors de Convenis Especials: s'identifica el Règim de la Seguretat Social o, si escau, col·lectiu de treballadors al qual s'atribueixen les bases de cotització en cadascun dels períodes de liquidació.
  • Artistes en espectacles públics i professionals taurins: s'identifica el col·lectiu de treballadors i s'informarà dels imports de bases de cotització una vegada efectuada la regularització anual.
 • Bases de cotització: imports de les bases declarades per les empreses i/o bases de cotització per les quals s'ha hagut de cotitzar pel treballador en els Règims i/o Sistemes Especials, en els supòsits en què el treballador té la consideració de subjecte responsable de l'ingrés de quotes en el període de liquidació corresponent.
  En els règims especials –quota fixa– la informació facilitada a l'informe no pressuposa l'ingrés de les quotes (autònoms i convenis especials).

Pròxims passos

 • Si hi accediu sense certificat digital, i una vegada emplenat el formulari, obtindreu un número de referència que servirà per consultar l'estat de la petició.
 • La informació de l'estat de la petició cursada es rebrà a través d'un correu electrònic.
 • Transcorregudes 24 hores des de la recepció del correu informatiu, es podrà accedir al servei Consulta d'estat de sol·licitud d'informes.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}