Contenido principal

Prestació a favor de familiars Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals (REM) < Tornar

Este servici permet als beneficiaris de treballadors del Règim Especial del Mar sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació a favor de familiars a l’empara dels Reglaments Comunitaris o d’un Conveni Bilateral.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A beneficiaris de  treballadors del Règim Especial del Mar que vullguen sol·licitar una prestació en favor de familiars, en els casos en què li foren aplicables els Reglaments Comunitaris o un Conveni Bilateral de Seguretat Social.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.


Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud per al reconeixement de la prestació ha d’estar necessàriament compulsada, per la qual cosa la Direcció Provincial de l’ISM corresponent li sol·licitarà els originals dels documents que siguen necessaris.

Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

És important assenyalar que la sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentres ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i finalitzar les actuacions que tinga pendents.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’Institut Social de la Marina enviarà a l’interessat la resolució de la sol·licitud.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}