Contenido principal

Prestació per Naixement i Cura de Menor (REM) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per Naixement i Cura de Menor, per gaudir del període de descans laboral corresponent, per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment permanent o temporal superior a un any.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A treballadors del Règim Especial de Treballadors del Mar que gaudeixin dels períodes de descans per naixement de fill, adopció i acolliment legalment establerts que vulguin sol·licitar les prestacions per Naixement i Cura de Menor.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar  documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 10 Mb

Cal assenyalar que la sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentre empleneu la sol·licitud, l'haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions pendents.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’Institut Social de la Marina enviarà a l’interessat la resolució de la sol·licitud

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}