Contenido principal

Prestació per Naixement i Atenció de Menor (REM) < Tornar

Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per Naixement i Atenció de Menor, per a gaudir del període de descans laboral corresponent, per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment permanent o temporal superior a un any.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A treballadors del Règim Especial de Treballadors del Mar que gaudisquen dels períodes de descans per naixement de fill, adopció i acolliment legalment establerts que vulguen sol·licitar les prestacions per Naixement i Atenció de Menor.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar  documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

És important assenyalar que la sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentres ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i finalitzar les actuacions que tinga pendents.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’Institut Social de la Marina enviarà a l’interessat la resolució de la sol·licitud.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}