Contenido principal

Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) < Volver

Este servizo permite realizar a solicitude ou a renovación da Tarxeta Sanitaria Europea (TSE). Os accesos con identificación (“Certificado dixital” ou “Cl@ve-usuario contrasinal”) dirixiranlle ao portal A túa Seguridade Social para a súa autenticación.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A titulares do dereito á asistencia sanitaria e beneficiarios ao seu cargo que cumpran os requisitos esixidos pola lexislación española e polos Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social.

Que permite realizar

Poderá solicitar ou renovar a Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) para o titular do dereito á asistencia sanitaria e para os seus beneficiarios.

Ademais, se accede con identificación poderá consultar se está en posesión dunha TSE en vigor. Se accede sen identificación poderá consultar o estado dunha solicitude ou renovación de TSE realizada previamente.

Que necesita para realizalo

Se accede con identificación dirixiráselle a "A túa Seguridade Social" e no apartado “Asistencia sanitaria” deberá premer en “Pedir tarxeta sanitaria europea” e poderá indicar o domicilio ao que quere que lle sexa enviada a tarxeta.

Se accede sen identificarse, debe completar a información que a aplicación vai solicitando e ter actualizado o domicilio que figure na base de datos da Seguridade Social, xa que debe coincidir co seu domicilio real.

Hai que ter en conta

Estados nos que ten validez a TSE: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía, Suecia e Suíza.

A TSE non é válida cando o desprazamento teña a finalidade de recibir tratamento médico, en cuxo caso é necesario que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou o Instituto Social da Mariña (ISM) emita o formulario correspondente, previo informe favorable do Servizo de Saúde.

Nalgúns casos, deberá asumir unha cantidade fixa ou unha porcentaxe dos gastos derivados da asistencia sanitaria, en igualdade de condicións cos asegurados do Estado ao que se despraza. Estes importes non son reintegrables.

Para ampliar información, poderá consultar o enderezo de Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

A TSE é válida dende a data da súa recepción ata a data de caducidade indicada nesta. A utilización da TSE durante o seu período de validez encóntrase condicionada a que o seu titular continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co previsto no artigo 76 do Regulamento (CE) 883/04.

Nota informativa para imprimir

Próximos pasos

A TSE enviarase nun prazo non superior a 5 días:

  • Ao domicilio que indicou, se accedeu con identificación.
  • Ao domicilio que figure nas bases de datos da Seguridade Social, se non se identificou.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}