Contenido principal

Targeta Sanitària Europea (TSE) < Tornar

Este servici permet fer la sol•licitud o la renovació de la Targeta Sanitària Europea (TSE). Els accessos amb identificació ("Certificat digital" o "Cl@ve-usuari contrasenya") el dirigiran al portal La teua Seguretat Social per a autenticar-se.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A titulars del dret a l'assistència sanitària i beneficiaris a càrrec seu que complisquen els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Què permet fer

Si hi accedix amb identificació, podrà sol•licitar o renovar la Targeta Sanitària Europea (TSE) per al titular del dret a l'assistència sanitària i per als seus beneficiaris. A més, podrà consultar si té una TSE vigent.

Si hi accedix sense identificació, podrà sol•licitar o renovar la Targeta Sanitària Europea (TSE) només per al titular del dret a l'assistència sanitària i consultar l'estat d'una sol•licitud o renovació de TSE.

Què es necessita per fer-ho

Si hi accedix amb identificació, se'l dirigirà a La teua Seguretat Social i a l'apartat "Assistència sanitària" haurà de polsar "Demanar targeta sanitària europea" i podrà indicar el domicili on vol rebre la targeta.

Si hi accedix sense identificar-se, ha d'omplir la informació que sol•licita l'aplicació i tindre actualitzat el domicili que figura a la base de dades de la Seguretat Social, ja que ha de coincidir amb el domicili real. 

Cal tindre en compte

Estats en què té validesa la TSE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

La TSE no és vàlida quan el desplaçament tinga la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en este cas és necessari que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeten el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut.

En alguns casos, s'haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària en les mateixes condicions que els assegurats de l'Estat de destinació. Estos imports no són reintegrables.

Per a ampliar informació pot consultar l'adreça d'Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

La TSE és vàlida des de la data de la seua recepció fins a la data de caducitat indicada. La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continue complint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. Si passa altrament, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Alguns assegurats no poden obtindre la TSE a través d'este servici d'Internet, com ara:

  • Els perceptors de prestacions per desocupació i els seus beneficiaris.
  • Els assegurats que tenen reconegut el dret a assistència sanitària com a persones residents a Espanya o els que han exhaurit les prestacions per desocupació.
  • Els beneficiaris de nacionalitat no comunitària amb NIE i
  • Tots els assegurats que hagen de presentar documentació per a exportar el dret a assistència sanitària.

En estos casos, s'hauran de personar en qualsevol CAISS de l'INSS i sol•licitar cita prèvia o a les Direccions Provincials o Locals de l'ISM, en el cas dels titulars del Règim Especial de Treballadors del Mar

Pròxims passos

La TSE s'enviarà en un termini no superior a 10 dies:

  • Al domicili indicat, si hi ha accedit amb identificació.
  • Al domicili que figure a les bases de dades de la Seguretat Social, si no s'ha identificat.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

Complementary Content
${loading}