Contenido principal

Pensió d'orfandat. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals. < Tornar

A través d’este servici podeu sol·licitar, per Registre electrònic, una pensió d’orfandat a l’empara dels Reglaments Comunitaris o d’un Conveni Bilateral.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A persones que vullguen sol·licitar pensió d'orfandat, en els casos en què al causant mort li siguen d'aplicació els Reglaments Comunitaris o un Conveni Bilateral de Seguretat Social.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 10 Mb.

La sol·licitud es va dissenyar inicialment per a ser presentada en suport paper a la Direcció Provincial de l’INSS, per la qual cosa trobareu referències que no corresponen a la via telemàtica.

Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

La província de tràmit és aquella a la qual vol dirigir la sol·licitud. Les observacions només s'han d'omplir quan no s'annexe un formulari de sol·licitud.

És important assenyalar que la sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentres ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i finalitzar les actuacions que tinga pendents.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.


Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l'interessat.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Supervivència (UE) (PDF, 4112 Kb) 21/10/2020
Supervivència (CB/CMISS) (PDF, 4101 Kb) 11/03/2020
Model normalitzat de representació (PDF, 1637 Kb) 12/05/2021
Complementary Content
${loading}