Contenido principal

Acreditación do Número da Seguridade Social < Volver

A través deste servizo poderá consultar o seu Número de Seguridade Social-NUSS ou de Afiliación-NAF, ademais de poder visualizar, gardar ou imprimir un informe no que se lle identifica como suxeito pasivo nas súas relacións coa Seguridade Social.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A  persoas que teñen xa asignado un NUSS ou un NAF.

O NUSS é obrigatorio para calquera cidadán que sexa beneficiario de pensións, subsidios ou prestacións da Seguridade Social. Tamén é obrigatorio con carácter previo á súa afiliación ou para a alta en calquera réxime da Seguridade Social.

O NUSS transfórmase no NAF no momento no que o cidadán inicia, por primeira vez, unha actividade laboral determinante da súa inclusión no Sistema da Seguridade Social.

Que permite realizar

  • Consultar o seu NUSS ou o seu NAF. No caso de que non dispoña de NUSS ou NAF o servizo informa da súa ausencia.
  • Obter un informe no cal figura o código CEA (Código Electrónico de Autenticidade) co que pode comprobar a súa autenticidade acudindo ao servizo de Verificación de integridade de documentos da Seguridade Social.
  • Gardar o informe en formato PDF ou imprimilo.

Hai que ter en conta

Ademais de poder consultar o seu NUSS ou o seu NAF, o informe que se obtén inclúe o Nome e apelidos, o DNI ou NIE, indicando que tanto o NUSS ou o NAF débese incorporar nas súas solicitudes sobre calquera tipo de prestación ou servizo da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, das Entidades Xestoras ou Colaboradores da Seguridade  Social ou do Servizo Público de Emprego Estatal.

Pode consultar o seu NUSS ou o seu NAF sen necesidade de posuír un medio de autenticación como o DNI electrónico, un certificado electrónico ou o sistema Cl@ve, abonda que o número de teléfono móbil e a data de nacemento, que informe na súa solicitude polo acceso vía SMS, coincidan cos datos de que dispón a Tesouraría Xeral da Seguridade Social sobre vostede.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}