Contenido principal

Informe de bases de cotització < Tornar

A través d’este servici podreu obtenir i/o consultar en línia un informe amb les dades relatives a les bases de cotització corresponents als diferents períodes de liquidació en què heu figurat d’alta en els diferents règims que preveu la Seguretat Social.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Treballadors inclosos en el Règim General, Sistemes Especials i en els Règims Especials del Sistema de Seguretat Social.

Què permet fer

 • Visualitzar i consultar de manera immediata l'informe.
 • Baixar-lo en format PDF.
 • Imprimir-lo.

Si hi accedix sense certificat digital, podrà omplir un formulari de sol·licitud de manera que se li enviarà l'informe per correu postal.

Cal tindre en compte

Si hi accedix sense certificat digital, el període per subministrar prendrà com a data d’inici gener de 1997, amb independència que es puga sol·licitar de períodes anteriors, i en tot cas a partir del 06/1980.

Si observa alguna incidència en les dades de l'informe, la pot comunicar accedint al servici Rectificació d'informe de bases de cotització.

Si hi accedix sense certificat digital, totes les dades introduïdes al formulari han de coincidir amb les existents a la base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si no coincidixen, no s'enviarà l'informe.

Contingut de l'informe:

 • Dades identificatives: número de Seguretat Social i document identificatiu (NIF, passaport, NIE) del treballador.
 • Període de liquidació: mes i any de l’exercici a què corresponen les bases.
 • Règim de la Seguretat Social al qual s'atribuïxen les bases:
  • Treballadors inclosos en el Règim General i en els seus Sistemes Especials (Sistema Especial Agrari i sistema Especial d’Empleats de la Llar, entre d’altres), treballadors per compte d’altri del Règim Especial del Mar i dels inclosos en el Règim Especial de la Mineria del Carbó: s’identifica el codi compte de cotització (CCC) i la raó social de l’empresa o les empreses en què heu prestat servicis en cada un dels períodes de liquidació.
  • Treballadors inclosos en el Règim Especial per als treballadors per compte propi o autònoms, autònoms del Règim Especial del Mar i subscriptors de Convenis Especials: s’identifica el Règim de la Seguretat Social o, si escau, el col·lectiu de treballadors al qual s’atribuïxen les bases de cotització en cada un dels períodes de liquidació.
  • Articles en espectacles públics i professionals taurins: s’identifica el col·lectiu de treballadors i s’informarà dels imports de bases de cotització una vegada efectuada la regularització anual.
 • Bases de cotització: imports de les bases declarades per les empreses i/o bases de cotització per les quals s’ha hagut de cotitzar pel treballador en els Règims i/o Sistemes Especials, en els supòsits en què el treballador tinga la consideració de subjecte responsable de l’ingrés de quotes durant el període de liquidació corresponent.
  En els règims especials –quota fixa– la informació facilitada a l’informe no pressuposa l’ingrés de les quotes (autònoms i convenis especials).

Pròxims passos

 • Si hi accedix sense certificat digital, i una vegada omplit el formulari, obtindrà un número de referència que servirà per a consultar l'estat de la petició.
 • La informació de l'estat de la petició cursada es rebrà a través d'un correu electrònic.
 • Transcorregudes 24 hores des de la recepció del correu informatiu, es podrà accedir al servici Consulta d'estat de sol·licitud d'informes.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}