Contenido principal

Consulta de l’estat dels fitxers < Tornar

Este servici permet consultar l’estat dels fitxers transmesos en el marc de l’intercanvi de fitxers entre altres Administracions i Organismes Públics i la TGSS o l’INSS, amb subjecció al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE 14/12) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Sobre este tràmit

A qui va adreçat

  • Entitats i Organismes dotats de personalitat jurídica, excepte en el cas de l'administració central de les CA, que es podrà atorgar a les conselleries o a òrgans de rang similar, i l'Administració General de l'Estat, que es podrà atorgar a òrgans de rang no inferior al de direcció general.
  • En el cas de l'INSS, les autoritzacions d'alta es concedixen a l'Administració General de l'Estat, a les conselleries de les comunitats autònomes i a les entitats locals, i no poden sol·licitar l'alta els organismes autònoms públics dependents d'estos organismes.

    Encara que sí que es permet que els usuaris proposats pertanguen a un organisme autònom dependent de l'organisme sol·licitador, sempre que siguen treballadors públics.

Què permet fer

Permet la consulta de l’estat dels fitxers sol·licitats prèviament en el servici “Servicis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer/Enviament de fitxers”, en què també trobarà la documentació associada a estos servicis.

Què es necessita per a fer-ho

Les administracions i els organismes públics hauran d’haver obtingut l’autorització d’accés als servicis de cessió de dades, i els seus funcionaris o empleats han de disposar dels permisos respectius d’accés de cada servici.

Cal tindre en compte

  • Si hi accediu amb usuari + contrasenya (Cl@ve permanent), per tal de garantir un grau més elevat de seguretat en este servici, se li enviarà un codi via SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l’acte de registre; haurà d’introduir este número per a poder signar la comunicació.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física

Complementary Content
${loading}