Contenido principal

Solicitude alta de acredor do sistema de Seguridade Social < Volver

Este servizo facilita os pagamentos realizados a aqueles acredores que reúnan tal condición como consecuencia da prestación de bens e servizos ao sistema da Seguridade Social.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Acredores do Sistema da Seguridade Social conforme a normativa reguladora.

Qué permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico.
  • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar documentación.

Qué necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude TOPFR.001.
  • Anexar un certificado bancario expedido pola entidade financeira a través da cal se desexe que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social efectúe o pagamento, onde conste a titularidade da conta e o código de conta do cliente ou IBAN/BIC, así como os documentos que se detallan nas súas instrucións.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

O tamaño total da documentación que hai que anexar non deberá superar os 5 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" (zip) integrada polo resgardo da solicitude en formato PDF e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Modelo de solicitude de alta dun acredor (PDF, 101 Kb) 14/10/2020
Complementary Content
${loading}