Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Cesión de Datos para Administracións Públicas: Autorización, alta e baixa de usuarios e variación de datos < Volver

Este servizo permite presentar, por Rexistro electrónico a solicitude de autorización dun Organismo ou Administración Pública e/ou a solicitude de alta, baixa de usuarios e variacións de datos dun Organismo ou Administración Pública nos servizos de Cesión de Datos para Administracións Públicas que sexan competencia da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS).

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Entidades e Organismos dotados con personalidade xurídica, agás no caso da Administración Central das CCAA, que poderá outorgarse ás Consellerías ou Órganos de similar rango, e a Administración Xeral do Estado, que poderá outorgarse a órganos de rango non inferior a Dirección Xeral.

Que permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico.

Que necesita para realizalo

  • Certificados de persoa xurídica ou representante.
  • Cubrir os datos que se solicitan.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como entidad

Complementary Content
${loading}