Contenido principal

PREMI@ss. Administració Mútua

Servei que permet a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social pujar les al·legacions a efectuar sobre els informes d'auditoria de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.

 • Premi@ss. Administració Mútua. Preparar al·legacions

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Serveis destinats a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per preparar les al·legacions a efectuar sobre els informes d'auditoria de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Premi@ss. Administració Mútua. Consulta

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Servei destinat a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per consultar l'estat de les al·legacions a efectuar sobre els informes d'auditoria de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.

  Més informacióComplementary Content
${loading}