Contenido principal

PREMI@ss. Administració Mútua

Servei que permet a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social pujar les al·legacions a efectuar sobre els informes d'auditoria de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.Complementary Content
${loading}