Contenido principal

Cessió de Dades i Informes

 • Informes entitats acollides al sistema simplificat de liquidació i pagament de quotes

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  A través d'este servici les Administracions i Organismes Públics acollits al sistema simplificat de liquidació i pagament de quotes poden accedir als informes de "recaptació" i "regularització" corresponents a cada recaptació mensual.

  Més informació

 • Servicis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Este servici permet la cessió, per part de la TGSS o de l'INSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per a exercir les seues funcions, amb subjecció al que establixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE del 23/6); s'efectua la sol•licitud mitjançant un fitxer de text i s'obté la resposta en un fitxer del mateix tipus.

  Més informació

 • Servicis de cessió de dades per a les Administracions Públiques En Línia (R002)

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Este servici permet la cessió, per part de la TGSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per a exercir les seues funcions, amb subjecció al que establixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s'efectua la sol•licitud mitjançant un formulari que s'ha d'omplir en pantalla i del qual s'obté la resposta en un fitxer tipus "pdf".

  Més informacióComplementary Content
${loading}