Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

PREMI@ss. Administración Mutua

Servizo que permite ás Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social subir as alegacións que hai que efectuar sobre os informes de auditoría de cumprimento, adicionais aos de auditoría de contas anuais, que realiza a Intervención Xeral da Seguridade Social.

Modo de visualización: /
  • Premi@ss. Administración Mutua. Consulta
  • Premi@ss. Administración Mutua. Preparar alegacións
Complementary Content
${loading}