Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Data i hora

Fecha y Hora

Des d'ací podràs consultar i actualitzar la data i l'hora oficials

23 / 03 / 2023 17:45 (GMT +01)
Actualitzar
Calendari seu

L’article 26.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als servicis públics estableix que cada seu electrònica on estiga disponible un registre electrònic determinarà, segons quin siga l’àmbit territorial on exercix les seues competències el titular de la seu, els dies que es consideraran inhàbils a l’efecte dels apartats anteriors.

Accés al calendari laboral de dies inhàbils de l'any en curs

Data i hora oficial:

L'article 26.1 de la Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics assenyala que "els registres electrònics es regiran a l'efecte de còmput dels terminis imputables, tant als interessats com a les Administracions Públiques, per la data i l'hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de disposar de les mesures de seguretat necessàries per a garantir-ne la integritat i figurar-hi visible".

A més, l'article 6.2 j) del Reial Decret 1671/2009, del 6 de novembre de 2009, pel qual es desplega parcialment la Llei, estableix que les seus electròniques indicaran la data i l'hora oficial als efectes previstos en l'article 26.1 de la Llei 11/2007.

Complementary Content
${loading}