Contenido principal

PREMI@ss. Firma Mútua

Servici que permet a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social la recepció dels informes derivats de les auditories de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social, així com manifestar la seua conformitat o presentar al·legacions.

 • Premi@ss. Firma Mútua. Baixada de l'informe provisional

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Servici destinat a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per a rebre els informes provisionals derivats de les auditories de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Premi@ss. Firma Mútua. Presentar sol·licitud d'ampliació de termini

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Servicis destinats a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per a sol·licitar l'ampliació del termini de presentació de les al·legacions a efectuar sobre els informes d'auditoria de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Premi@ss. Baixada de resposta a la sol·licitud d'ampliació de termini

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Servicis destinats a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per a recollir la resposta a la sol·licitud d'ampliació de termini per a presentar les al·legacions a efectuar sobre els informes d'auditoria de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Premi@ss. Firma Mútua. Presentar al·legacions

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Servicis destinats a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per a presentar el document d'al·legacions a efectuar sobre els informes d'auditoria de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Premi@ss. Firma Mútua. Baixada de l'informe definitiu

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Servici destinat a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per a rebre els informes definitius derivats de les auditories de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Premi@ss. Firma Mútua. Consulta

  Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits:

  • Certificat
   digital
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Servici destinat a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per a conéixer l'estat del procediment d'al·legacions derivat dels informes de les auditories de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social.

  Més informacióComplementary Content
${loading}