Contenido principal

Cesión de Datos e Informes

 • Informes entidades acollidas ao sistema simplificado de liquidación e pagamento de cotas
  Cerrar

  Debido á actualización deste servizo, é posible que necesite revisar a súa configuración. Para máis información pode consultar a nova versión do Manual de Usuario IFI Web. Transmisión / recepción de arquivos.


  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  A través deste servizo as Administracións e Organismos Públicos acollidos ao sistema simplificado de liquidación e pagamento de cotas poden acceder aos informes de "recadación" e de "regularización" correspondentes a cada recadación mensual.

  Máis información

 • Servizos de cesión de datos para as Administracións Públicas por ficheiro
  Cerrar

  NOVO SERVIZO A010 - Informe sobre redución de xornada por Covid-19 a instancia traballador. Este servizo facilita un informe sobre se os traballadores sobre os que se pide información conta cunha redución xornada e en que porcentaxe a propia solicitude do traballador como consecuencia da epidemia Covid-19.

  NOVO SERVIZO A006: Modificación no formato de rexistro 3 do  ficheiro de petición – A continuación do DNI/NIE, en lugar de transcribir o nome da persoa titular deste, sen mediar espazos en branco, deberá transcribirse a  data a partir da cal se quere obter a información requirida, poñendo en primeiro lugar o ano (4N), a continuación o mes (2N) e finalmente o día (2N), p. ex.: 20180502, e co mesmo formato data ata. Ex. ficheiro rexistro 3: 3155555555552018050120190131. Período máximo 12 meses.


  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite a cesión por parte da TGSS ou do INSS, a outras Administracións e Organismos Públicos, de determinada información necesaria para o exercicio das súas funcións, con suxeición ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro (BOE 14/12) e á Lei 40/2015 do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, efectuando a solicitude mediante un ficheiro de texto obtendo unha resposta nun ficheiro do mesmo tipo.

  Máis información

 • Servizos de cesión de datos para as Administracións Públicas On Line (R002)

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites

  Este servizo permite a cesión por parte da TGSS a outras Administracións e Organismos Públicos de determinada información necesaria para o exercicio das súas funcións, con suxeición ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro (BOE 14/12) e á Lei 40/2015 do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, efectuando a solicitude mediante un formulario que hai que cubrir en pantalla do que se obtén resposta cun documento nun ficheiro tipo "pdf".

  Máis informaciónComplementary Content
${loading}