Contenido principal

PREMI@ss. Sinatura Mutua

Servizo que permite ás Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social a recepción dos informes derivados das auditorías de cumprimento, adicionais aos de auditoría de contas anuais, que realiza a Intervención Xeral da Seguridade Social, así como manifestar a súa conformidade ou presentar alegacións a estes.Complementary Content
${loading}