Contenido principal

Cessió de Dades i Informes

 • Informes entitats acollides al sistema simplificat de liquidació i pagament de quotes
  Cerrar

  A causa de l’actualització d’aquest servei, és possible que necessiti revisar la seva configuració. Per a més informació, pot consultar la nova versió del Manual d’Usuari IFI Web. Transmissió / recepció de fitxers.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  A través d'aquest servei les Administracions i Organismes Públics acollits al sistema simplificat de liquidació i pagament de quotes poden accedir als informes de "recaptació" i "regularització" corresponents a cada recaptació mensual.

  Més informació

 • Serveis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer
  Cerrar

  AVÍS IMPORTANT: aquesta versió del servei aviat deixarà d’estar disponible. Podrà continuar accedint-hi a través dels serveis següents:


  A partir de dilluns dia 14 de juny es posarà en producció una modificació del servei A004, el qual consisteix a permetre que en el fitxer de petició es consigni el nom de la persona titular de l’identificador sobre la qual se sol·licita la informació; nom que es reproduirà en el fitxer de resposta (no es consignarà el que figura en les bases de dades de SS). A més, en aquest últim s’ha incorporat la dada de la Mútua que cobreix les contingències d’AT i EP, i si s’escau, les d’IT per CC.


  Des d’aquest mes de juny, s’ha posat en servei una nova versió dels serveis A008, que de ser un servei que presta informació sobre la plantilla mitjana d’una empresa durant els tres anys anteriors a la data de processament del fitxer passa a ser un servei on l’esmentada informació es refereixi a la plantilla mitjana de l’empresa en el període delimitat en la petició amb una data “des de” i una data “fins a”, sense que la data “des de” pugui ser anterior en cinc anys a la data de processament del fitxer.
  Aquesta modificació de la naturalesa del servei que es presta té com a efecte el canvi següent en el registre 3 de detall del fitxer de petició que els usuaris han d’emplenar per poder facilitar-los la informació:

  • En lloc de CCC s’anotarà un NIF.

  • Sense solució de continuïtat es transcriurà en la mateixa línia del fitxer una data “des de” i una data “fins a” amb el format AAAAMMDD (any, mes, dia).

  • P. ex. Registre tipus 3 de detall conforme a aquests canvis: 390A0000000A20190101202010101.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet la cessió, per part de la TGSS o de l’INSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per exercir les seves funcions, amb subjecció al que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s’efectua la sol·licitud mitjançant un fitxer de text i s’obté la resposta en un fitxer del mateix tipus.

  Més informació

 • Serveis de cessió de dades per a les Administracions Públiques En Línia (R002)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet la cessió, per part de la TGSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per exercir les seves funcions, amb subjecció al que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s'efectua la sol·licitud mitjançant un formulari que s'ha d'emplenar en pantalla i del qual s'obté la resposta en un fitxer tipus "pdf".

  Més informació

 • Cessió de dades per a Administracions Públiques Autorització, alta i baixa d’usuaris i variació de dades

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet presentar, per registre electrònic la sol·licitud d’autorització d’un Organisme o Administració Pública i/o la sol·licitud d’alta, baixa d’usuaris i variacions de dades d’un Organisme o Administració pública en els serveis de Cessió de Dades per a Administracions Públiques que siguin competència de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

  Més informació

 • Serveis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer. Consulta de l’estat dels fitxers.

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet consultar l’estat dels fitxers transmesos en el marc de l’intercanvi de fitxers entre altres Administracions i Organismes Públics i la TGSS o l’INSS, amb subjecció al que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE 14/12) i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

  Més informació

 • Informes d’entitats acollides a la modalitat de pagament a compte. Recepció de fitxers

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  A través d’aquest servei les Administracions i Organismes Públics acollits a la modalitat de pagament a compte poden descarregar-se els informes generats mensualment amb la informació corresponent a l’expedient de cada anualitat.

  Més informació

 • Serveis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer. Enviament de fitxers
  Cerrar

  A partir de dilluns dia 14 de juny es posarà en producció una modificació del servei A004, el qual consisteix a permetre que en el fitxer de petició es consigni el nom de la persona titular de l’identificador sobre la qual se sol·licita la informació; nom que es reproduirà en el fitxer de resposta (no es consignarà el que figura en les bases de dades de SS). A més, en aquest últim s’ha incorporat la dada de la Mútua que cobreix les contingències d’AT i EP, i si s’escau, les d’IT per CC.


  Des d’aquest mes de juny, s’ha posat en servei una nova versió dels serveis A008, que de ser un servei que presta informació sobre la plantilla mitjana d’una empresa durant els tres anys anteriors a la data de processament del fitxer passa a ser un servei on l’esmentada informació es refereixi a la plantilla mitjana de l’empresa en el període delimitat en la petició amb una data “des de” i una data “fins a”, sense que la data “des de” pugui ser anterior en cinc anys a la data de processament del fitxer.
  Aquesta modificació de la naturalesa del servei que es presta té com a efecte el canvi següent en el registre 3 de detall del fitxer de petició que els usuaris han d’emplenar per poder facilitar-los la informació:


  • En lloc de CCC s’anotarà un NIF.

  • Sense solució de continuïtat es transcriurà en la mateixa línia del fitxer una data “des de” i una data “fins a” amb el format AAAAMMDD (any, mes, dia).

  • P. ex. Registre tipus 3 de detall conforme a aquests canvis: 390A0000000A20190101202010101.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet que altres Administracions i Organismes Públics sol·licitin informació a la TGSS o a l’INSS, mitjançant l’enviament de fitxers per part de les esmentades Administracions i Organismes Públics als serveis centrals de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Serveis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer. Recepció de fitxers

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet la recepció dels fitxers sol·licitats per part de les Administracions i Organismes Públics als serveis centrals de la Seguretat Social.

  Més informacióComplementary Content
${loading}