Contenido principal

Cessió de Dades i Informes

 • Informes entitats acollides al sistema simplificat de liquidació i pagament de quotes
  Cerrar

  A causa de l’actualització d’aquest servei, és possible que necessiti revisar la seva configuració. Per a més informació, pot consultar la nova versió del Manual d’Usuari IFI Web. Transmissió / recepció de fitxers.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  A través d'aquest servei les Administracions i Organismes Públics acollits al sistema simplificat de liquidació i pagament de quotes poden accedir als informes de "recaptació" i "regularització" corresponents a cada recaptació mensual.

  Més informació

 • Serveis de cessió de dades per a les Administracions Públiques per fitxer
  Cerrar

  NOU SERVEI A010 - Informe sobre reducció de jornada per Covid-19 a instància treballador. Aquest servei facilita un informe sobre si els treballadors sobre els quals es demana informació disposen d’una reducció jornada i en quin percentatge a pròpia sol·licitud del treballador com a conseqüència de l’epidèmia Covid-19.

  NOU SERVEI A006: Modificació en el format de registre 3 del  fitxer de petició – A continuació del DNI/NIE, en lloc de transcriure el nom de la persona titular d’aquest, sense posar-hi espais en blanc, s’ha de transcriure la  data a partir de la qual es vol obtenir la informació requerida, posant en primer lloc l’any (4N), a continuació el mes (2N) i finalment el dia (2N), p. ex.: 20180502, i amb el mateix format data fins a. Ex. fitxer registre 3: 3155555555552018050120190131. Període màxim 12 mesos.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet la cessió, per part de la TGSS o de l'INSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per exercir les seves funcions, amb subjecció al que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s'efectua la sol·licitud mitjançant un fitxer de text i s'obté la resposta en un fitxer del mateix tipus.

  Més informació

 • Serveis de cessió de dades per a les Administracions Públiques En Línia (R002)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet la cessió, per part de la TGSS, a altres Administracions i Organismes Públics, de determinada informació necessària per exercir les seves funcions, amb subjecció al que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14/12), i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; s'efectua la sol·licitud mitjançant un formulari que s'ha d'emplenar en pantalla i del qual s'obté la resposta en un fitxer tipus "pdf".

  Més informacióComplementary Content
${loading}