Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Cesión de datos para Administracións Públicas

Cerrar

Á vista das necesidades manifestadas polos usuarios do servizo C001, este servizo pasa a informar as bases de cotización de accidentes de traballo e enfermidades profesionais dos traballadores en lugar das súas bases por continxencias comúns.

Modo de visualización: /
  • Consulta On Line (R002)
  • Cesión de Datos para Administracións Públicas: Autorización, alta e baixa de usuarios e variación de datos
  • Consulta de estado de ficheiros
  • Envío de Ficheiros
  • Recepción de Ficheiros
Complementary Content
${loading}